Verklaring

Wij zijn zeer teleurgesteld omdat wij overtuigd blijven dat De superKuip de beste keuze is voor Feyenoord en Rotterdam. De superKuip levert Feyenoord het meeste op en kost de club uiteindelijk het minste omdat het stadion 75 jaar mee kan. We wensen de overgebleven partijen veel succes en we hopen op een mooie sportieve toekomst voor Feyenoord en Het Legioen. Wij zijn dankbaar voor de enorme steun en vele aanmoedigingen die wij van supporters hebben gekregen.

in beeld

De eerste beelden van De superKuip. Klik op de beelden en deel ze met je vrienden en familie. Deel ze met Het Legioen. Met heel Rotterdam.

Vraag en Antwoord

Antwoord op alle vragen over De superKuip

Het ontwerp van De superKuip is gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van de Kuip uit 1937. De kenmerkende ovale tribune-ringen zijn opnieuw het uitgangspunt van het ontwerp. Het mooiste van de Kuip, de magische sfeer in het stadion, blijft behouden. Anderzijds worden verouderde onderdelen van de Kuip sterk onder handen genomen. Het doel is om het stadion van deze tijd en toekomstbestendig te maken – juist om de magie te verzekeren voor de komende 75 jaar. De superKuip is opgetrokken uit alleen maar staal en beton, een echt Rotterdams stadion, rauw en angstaanjagend.

De superKuip biedt plaats aan 63.000 toeschouwers en wordt daarmee het grootste stadion van Nederland. Door een innovatief groeimodel kan dit aantal in de toekomst worden uitgebreid naar 70.000. De sfeer in het stadion wordt nog beter. Er komt een staantribune achter de goal voor 12.000 fanatieke supporters. De superKuip is het enige grote stadion van Nederland met een staantribune, iets om trots om te zijn. En er ligt geen gracht rondom het veld. Supporters behouden hun plaats in het stadion en komen dichter op het veld te zitten. De zichtlijnen vanaf de tribunes worden verder verbeterd.

Verder voldoet De superKuip aan de meest vooruitstrevende criteria voor bouwen anno nu. Niet alleen het gras blijft groen, maar ook het stadion wordt groen: De superKuip wordt het duurzaamste stadion van Europa. De superKuip is een toekomstbestendig stadion, iets dat nooit mogelijk is met alleen maar een renovatie of verbouwing gericht op de korte termijn.

Technisch kan de Kuip nog enkele decennia overeind blijven staan, maar economisch presteert het stadion al lang slecht. Op dit moment verdient Feyenoord niet genoeg in de Kuip. Bij een thuiswedstrijd van Feyenoord komt de club amper uit de kosten. De exploitatiemogelijkheden zijn slecht. Het is gewoon een oud stadion aan het worden. Bij slecht weer zitten duizenden supporters in de regen. Kortom, het comfort voor supporters is beneden peil.

Dit is schadelijk voor Feyenoord. Het is een kwestie van tijd totdat Feyenoord afglijdt naar de vijfde begroting van de Eredivisie. De vijfde begroting van Nederland houdt in dat Feyenoord, op een incidentele uitschieter na, zich richt op plek vijf op de ranglijst, jaar in, jaar uit. Dat moet beter! Feyenoord, Het Legioen en Rotterdam verdienen beter. Door De superKuip verbetert Feyenoord zijn financiële situatie structureel. Zo komt er meer dan twee keer zoveel geld voor kwaliteit op het veld. Hierdoor zal Feyenoord jaarlijks om het kampioenschap kunnen strijden.

Afgelopen weken zijn we verschillende keren door bezorgde supporters benaderd die meer informatie willen over de exploitatie en kosten van De superKuip. De bezorgdheid van een grote groep binnen Het Legioen heeft te maken met de angst die er heerst dat renovatie van het stadion Feyenoord nooit de nodige financiële groei zal bieden.

De superKuip is bij de verkenners en Feyenoord aangeboden als groeimodel: de basisvariant met 63.000 plaatsen voor EUR 240 miljoen. Dit basismodel van de De superKuip heeft alle voorzieningen die opgenomen waren in het eisenpakket van Feyenoord. Denk hierbij aan zichtlijnen, loopruimte, zitruimte, supportersruimtes, sponsorruimtes, 90 business units, 6.300 business seats, horecafaciliteiten, horeca met veldzicht, veiligheidsmaatregelen, 1.500 inpandige parkeerplekken en meer. De superKuip is De Kuip zoals deze nu gebouwd zou worden. Dus op dezelfde plek.

Uitbreiding van De superKuip met een dak kost ongeveer EUR 25 miljoen meer
Het slimme ontwerp van het basismodel houdt rekening met uitbreidingen zoals een afsluitbaar dak en 7.000 extra plaatsen. Met afsluitbaar dak biedt De superKuip alles dat Het Nieuwe Stadion (HNS) ook bood: een multifunctioneel nieuwbouwstadion met 63.000 plaatsen.

Door dit innovatieve ontwerp blijven de extra kosten voor het dak beperkt tot ongeveer EUR 25 miljoen. De totale kosten komen dan uit op ongeveer EUR 265 miljoen. Slechts ongeveer EUR 50 tot 60 miljoen meer dan bij renovatie.

Hoe zit het met het verschil van de kosten tussen HNS en De superKuip?
Na het HNS-traject zijn wij terug naar de tekentafel gegaan. Door verschillende optimalisaties zijn de kosten voor een nieuw stadion lager geworden. De stichtingskosten van HNS bedroegen EUR 362 miljoen. Wijzigingen zijn onder andere:

– Geen grondkosten
– Geen kosten voor bouw van een trainingscomplex
– Lagere kosten door slimmer ontwerp en efficiënt proces
– Lagere financieringslasten

Dit leidt ertoe dat de kosten van De superKuip zonder dak EUR 240 miljoen zijn en EUR 265 miljoen met dak.

Het beste resultaat voor Feyenoord is in De superKuip
De superKuip met dak bereikt dezelfde exploitatie als HNS. Renovatie van de Kuip leidt alleen maar tot lagere opbrengsten. Dit is niet omdat de plannen van de partijen die renovatie aanbieden niet goed zijn, maar omdat renovatie per definitie niet hetzelfde oplevert voor Feyenoord. Verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben dit ook uitgewezen, zoals door adviesbureau Hypercube.

De exploitatie levert bij De superKuip vele miljoenen per jaar extra op.
Er komen misschien wel evenveel bezoekers, maar bij renovatie loopt Feyenoord zogeheten ‘naming right’-inkomsten mis, zijn de onderhoudskosten hoger, is er veel minder horeca met veldzicht, enzovoorts. Dit heeft Hypercube vorig jaar ook duidelijk onderschreven in de second opinion.

Nieuwbouw is dus beter voor Feyenoord.
De kosten van De superKuip zijn lager dan van HNS, er hoeft dus minder te worden gefinancierd en terugbetaald, en er blijft onderaan de streep dus nog meer over voor Feyenoord. En zeker aanzienlijk meer dan bij een renovatieproject. Nieuwbouw is vele malen eenvoudiger te financieren.

Uitbreiding in de toekomst
In de toekomst kan bij goede resultaten en bij voldoende vraag binnen één zomerstop het stadion worden uitgebreid tot 70.000 plaatsen. Daarmee wordt De superKuip dan naast het beste ook meteen het grootste stadion van Nederland.

Het superKuip-plan kost 240 miljoen euro. Daarvoor krijgt Feyenoord het beste en grootste stadion van Nederland. De kosten worden door de forse stijging in exploitatieopbrengsten ruimschoots terugverdiend. Het is ook geen kortetermijnoplossing. Feyenoord zal zeker de komende 75 jaar op Zuid spelen. Een gemeentelijke garantstelling is niet nodig.

Het bijzondere van De superKuip is dat het plan gebaseerd is op een groeimodel. Je moet het zien als een pakket met extra’s waar Feyenoord uit kan kiezen als het er klaar voor is Denk hierbij aan extra zitplaatsen, maar ook extra mogelijkheden voor inkomsten door de installatie van een afsluitbaar dak, waardoor grote concerten en evenementen kunnen worden georganiseerd. Uiteindelijk geldt de vuistregel: hoe meer we investeren, des te meer verdient Feyenoord terug. De kosten hangen dus af van het ambitieniveau van Feyenoord.

Door De superKuip kunnen er meer mensen naar thuiswedstrijden van Feyenoord komen, waardoor Feyenoord meer kaartjes verkoopt. Ook is het vooral de club die profiteert van de winst die het stadion van Feyenoord maakt. Meer mogelijkheden voor exploitatie (een hogere opbrengst van de horeca in en rond het stadion, meer mogelijkheden voor sponsoren en – met de optie van afsluitbaar dak – het organiseren van concerten) zorgen ervoor dat het spelersbudget van Feyenoord meer dan twee keer zo groot wordt. De superKuip maakt Feyenoord weer financieel gezond en brengt de club terug naar de top van het Nederlandse en Europese voetbal.

Als Feyenoord niet thuis speelt, staat het stadion leeg. Dit kost Feyenoord geld. Doordat De superKuip multifunctioneel is, wordt het weer een geschikte gastheer voor grote evenementen. Denk hierbij aan grote muziekconcerten of internationale sporttoernooien- en evenementen. Ieder evenement zorgt weer voor aanzienlijke extra inkomsten voor het stadion en dus voor Feyenoord. Onze ambitie is om de finale van de Champions League in 2020 naar Rotterdam te halen.

Door het systeem van overkragende tribunes en doordat er geen gracht rondom het veld ligt, komen de eerste en tweede tribune-ringen nog dichter op het veld te liggen. Hierdoor wordt De superKuip slechts enkele meters groter in omtrek dan de huidige Kuip. Desondanks neemt de capaciteit van het stadion met 30% fors toe. De zichtlijnen op het veld verbeteren aanzienlijk door de manier waarop de tribunes worden gebouwd.

In De superKuip passen 63.000 supporters. Dat zijn 51.000 zitplaatsen en 12.000 staanplaatsen. Maar De superKuip is een groeimodel. Het mooie hiervan is dat Feyenoord er voor kan kiezen om het stadion met nog eens 7.000 zitplaatsen uit te breiden. De uitbreiding kan snel en zonder noemenswaardige overlast voor de supporters en de club worden uitgevoerd.

Onder het stadion komen in de nieuwbouw variant ook 1.500 parkeerplekken. De kosten hiervoor zijn al opgenomen in de EUR 240 miljoen. Afhankelijk van de verdere gebiedsontwikkeling kunnen bestaande plekken uiteraard ook nog gebruikt worden.

Als supporters iets willen bestellen bij de horecafaciliteiten in de Kuip, missen ze vaak een deel van de wedstrijd. Momenteel duurt het in de Kuip namelijk erg lang om eten of drinken te halen. Het leidt er geregeld toe dat supporters het begin van de tweede helft moeten missen. Bij De superKuip is hier in het ontwerp rekening mee gehouden. In de superKuip komen moderne exploitatiefaciliteiten zodat er meer aanbod is en de bediening sneller wordt.

En als je dan toch iets wilt bestellen tijdens de wedstrijd, behoud je in De superKuip goed zicht op de wedstrijd. De galerijen rondom de tribunes zijn open en bieden vanuit iedere hoek goed zicht op het veld. Supporters hebben niet het gevoel dat ze buiten het stadion staan en op een scherm moeten meekijken, maar kijken direct naar de wedstrijd terwijl ze bestellen. Zo maken ze de wedstrijd en de sfeer op de tribunes volledig mee.

Ja. Het plan van De superKuip vraagt een hoge investering maar is tegelijkertijd op lange termijn verreweg het goedkoopste en meest rendabele plan voor Feyenoord. De superKuip is geen renovatie, maar nieuwbouw. De superKuip is de Kuip zoals je die nu zou bouwen.

We behouden de sfeer van de Kuip. We maken die zelfs nog beter en komt er ook structurele financiële verbetering voor Feyenoord voor de komende 75 jaar. Er komt meer dan twee keer zoveel geld voor spelers op het veld.

Voor renovatie geldt: goedkoop is duurkoop. Ga maar na. De Kuip is in 1994 – precies twintig jaar geleden – ook al gerenoveerd. Kosten waren toen 120 miljoen gulden. Na twintig jaar is het stadion weer op en is het eerder een kostenpost dan een bron van inkomsten voor Feyenoord. Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren. Het stadion moet voortaan een structurele en langdurige financiële steun in de rug zijn voor Feyenoord, en dat is wat ons plan brengt. Waar de levensduur bij renovatieplannen ophoudt na 20 tot 25 jaar, begint De superKuip meteen na de vernieuwbouw substantieel inkomsten te genereren voor Feyenoord voor een periode langer dan 75 jaar. Het is daarom de enige echte duurzame oplossing.

De superKuip is nieuwbouw, maar eigenlijk kun je beter zeggen: De superKuip is de Kuip zoals die nu zou worden gebouwd. Het gaat erom dat we het beste van De Kuip bewaren, maar een stadion bouwen naar moderne maatstaven dat Feyenoord de komende 75 jaar gaat helpen beter te voetballen en de weg terug te vinden naar de top. Dat wil zeggen dat de sfeer, de magie en het stadiongevoel behouden blijven maar dat er nu wel structurele financiële groeimogelijkheden zijn voor de club.

Back to Top